Om WOUP AB

Woup AB är ett uppstartsföretag med affärsidén att tillvarata restströmmar från träindustrin och förädla det till produkter för inom- och utomhusmiljöer. Med vår första prototyp, Gem (eng. Juvel), visar vi vad vi menar med ett värdeskapande arbete.

 

 

  

 

 

 

 

Vårt bidrag

Omställningen till en hållbar och cirkulär ekonomi är nödvändig och spänner över nya produkter, material, processer och affärsmodeller. Woup AB arbetar just nu på flera fronter för att utveckla vårt erbjudande till framtida partners.

 


 

  

   

Arbeta med oss

Woup besitter kompetens inom hela design- och tillverkningsprocessen. Vi försöker ständigt utmana oss själva och söker nya och innovativa lösningar. Vi har förståelse för  samarbeten över företagsgränser och vet hur vi bäst kan nyttja den digitala tekniken för att automatisera processer och skapa hållbara affärsrelationer. Hör av dig till oss om du vill veta mer! 

 

 

;